Lọc Bạn Bè Không Tương Tác 2018 | Auto-24h.Com

Hướng dẫn sử dụng

Tùy chỉnh url : http://auto-24h.com/loctuongtac.php?token=nhập token vào đây&type=0&limitpost=500
Mặc định : Xem bạn bè không tương tác
Sửa type=1 để xóa friend không tương tác
Sửa limitpost=500 để giới hạn bài viết cần kiểm tra
Lưu ý * : Có thể xóa rất nhiều người thân của bạn, vì người thân ta có bao giờ like comment gì nhiều đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)